Структура лікарні

В 2006 році, вперше в Україні, розроблено Концепцію розвитку психіатричної служби області на 2007 — 2010 рр. та реорганізовано структуру стаціонарної допомоги. Створено 10 Центрів, основним принципом діяльності яких є розмежування хворих за станом та нозологією.